NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avand in vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), persoana juridica de drept privat, infiintata in baza Legii nr.62/2011 a dialogului social, cu sediul in Bucuresti, Str. Walter Mărăcineanu, Nr. 1-3, Intrarea 1, Etaj 1, cod fiscal 5541651, , tel. 0213126893, email office@cnipmmr.ro, in calitate de operator de date cu caracter personal, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Datele cu caracter personal pe care le prelucram

In cazul UTILIZATORILOR site-ului:
 • date ce privesc identitatea persoanei: nume, prenume;
 • date de contact: email, telefon;
 • date profesionale: functie, loc de munca

In cazul datelor cu caracter personal cuprinse in imaginile/materialele video sau in continutul text publicat de utilizatorul antreprenor, mentionam ca CNIPMMR actioneaza in calitate de imputernicit raspunderea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter pesonal apartinand detinatorului acestor date. Prin urmare orice cerere pe care o veti face in acest sens va fi redirectionata catre persoana juridica in cauza.

Scopurile in care prelucram datelor cu caracter personal

CNIPMMR prelucreaza date cu caracter personal in vederea:

 1. antreprenorilor - sa-si promoveze o idee de afaceri pe platforma in cauza in vederea obtinerii finantarii necesare derularii proiectului
 2. celor interesati - sa achizitioneze unul sau mai multe pachetele de bunuri si/sau servicii oferite de

OBSERVATIE: Orice prelucrare de date efectuata in alte scopuri decat cele declarate initial va fi adusa la cunostinta printr-o nota de informare care va fi realizata separat.

Temeiurile juridice in baza carora prelucram datelor cu caracter personal:

 • executarea unui In aceasta categorie intra si demersurile realizate in vederea incheierii contractului
 • indeplinirea unor obligații legale de către CNIPMMR;
 • interesul legitim atunci cand se are in vedere: organizarea activitatii pentru indeplinirea obiectivelor organizatiei; demararea si desfasurarea litigiilor pe rolul instantelor de judecata si (eventual) al altor autoritati publice; proceduri de recuperare a creantelor;
 • consimtamantul dumneavoastra acordat in mod neconditionat si in scris, atunci cand ne aflam in situatii de prelucrari de date care necesita expres

Perioada pe care prelucram datele cu caracter personal:

 • datele prelucrate in vederea prestarii serviciilor ce fac obiectul site-ului crowdfunding.diasporarestart.ro vor fi stocate pe perioada utilizarii acestuia cat si pe o perioada de 5 ani de la data deconectarii.
 • datele prelucrate in baza consimtamantului vor fi pastrate pe perioada mentionata in cuprinsul acestuia;

In cazul retragerii consimtamantul acordat, datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate in scopurile pentru care v-ati retras consimtamantul, din momentul retragerii consimtamantului, fara a afecta insa valabilitatea prelucrarii datelor efectuata inainte de acest moment;

OBSERVATIE: Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate și pe durata existenței unor obligații legale de pastrare a anumitor categorii de date ori de documente justificative, in funcție de reglementarile in vigoare,.

Cui divulgam datele dumneavoastră cu caracter personal:

Datele dumneavoastra pot fi divulgate catre furnizorii nostrii de servicii doar daca acest lucru este imperios necesar pentru indeplinirea obiectului de activitate si numai in cazul oferirii unor garantii in ceea ce priveste securitatea datelor la care vor avea access.

Pentru raportările către autoritățile statului, potrivit obligațiilor legale în vigoare.

In cazul proiectelor ce beneficiaza de finantare europeana sau din bugetul de stat, datele dumneavoastra, in calitate de beneficiari vor fi comunicate catre entitatile de control si supraveghere a derularii proiectelor.

In cazul promovarii activitatii desfasurate de CNIPMMR datele dumneavoastra vor fi divulgate catre furnizori de mass-media, numai in cazul in care exista o obligaţie contractuala sau daca exista un consimtamant expres.

Subliniem faptul ca prin achizitionarea unui pachet de bunuri si/sau servicii prezentat pe site, intrati intr-o relatie contractuala directa cu antreprenorul care ofera respectivul pachet si in consecinta datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre acesta conform politicii proprii de prelucrare a datelor.

Drepturile pe care le aveti în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate
(dreptul de acces, articolul 15 RGPD),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte (dreptul la rectificare, 16 RGPD),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, cu exceptia situatiei in care acestea sunt prelucrate pentru indeplinirea unei obligatii legale, respectiv contractuale (dreptul de ștergere, articolul 17 RGPD),
 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionarea prelucrarii, articolul 18 RGPD),
 • Dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat și de a solicita transmiterea
acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 RGPD),
 • Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a înceta prelucrarea pe o perioada determinata (dreptul la obiecție, articolul 21 RGPD),
 • Dreptul de a solicita si de a obţine retragerea, anularea si reconsiderarea oricarei decizii care produce efecte juridice asupra dumneavoastra, adoptata exclusiv in baza unei operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate, in scopul evaluarii unor trasaturi de personalitate, precum abilitatile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastra la locul de munca, interesele ș.a.. (dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, articolul 22 RGPD)

Totodata, mentionam ca in conformitate cu prevederile RGPD aveti dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat (art.7 RGPD) si dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere (art.77 RGPD) daca considerati ca prelucrarea datelor este o încălcare a RGPD. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere.

Exercitarea drepturilor de mai sus se poate realiza prin transmiterea unei adrese la sediul operatorului: Bucuresti, Str. Walter Mărăcineanu, Nr. 1-3, Intrarea 1, Etaj 1 sau pe adresa de email office@cnipmmr.ro. Mentionam ca pentru informatii cu privire al prelucrarea de date cu caracter personal ne puteti contacta si la numarul de telefon 0213126893.

Vă asigurăm că datele dumneavoastra personale sunt protejate, prelucrate și gestionate de noi, prin implementarea de măsuri tehnice, proceduri interne și organizatorice specifice, precum și prin aplicarea unor bune practici de protecție a datelor.